Recherchebureau

ToConfide is een particulier recherchebureau dat zich bezig houdt met het verrichten van feitenonderzoeken naar personen of goederen in opdracht van particulieren of bedrijven. Deze onderzoeken kunnen een strafrechtelijke of privaatrechtelijke achtergrond hebben.

Door middel van diverse onderzoeksmethoden wordt ernaar gestreefd op een objectieve en onafhankelijke manier de waarheid vast te stellen. De onderzoeksmethoden worden subsidiair en proportioneel uitgevoerd.

In een rapportage wordt het resultaat van het onderzoek vastgelegd met daarin conclusies en aanbevelingen. Deze rapportage kan tevens dienen als bewijs in een gerechtelijke procedure.

De onderzoeken worden verricht door oud-politierechercheurs en IT-specialisten met meer dan 20 jaar ervaring. Ik werk tevens samen met andere recherchebureaus om op die manier te voorzien in de gewenste expertise.

“Waarmee kan ik u helpen? “

Soorten onderzoek:

*OSINT-(Open Source Intelligence) *Digitale Nalatenschap *Cybercriminaliteit *Cybersecurity *Pre-employment screening *Forensische onderzoeken *Diefstal *Fraude  *Ziekteverzuim fraude *Verduistering *Oplichting *Partneralimentatie *Concurrentiebedingen * enz

Onderzoeksmethoden:

*Data-onderzoeken *SOCMINT-Social Media Intelligence *HUMINT-human intelligence *Observatie *Opsporen van afluisterapparatuur/bakens *Mystery guest  *Samenwerking met bedrijven enz

Werkwijze en kosten:

  • Gratis vrijblijvend gesprek waarin we kort uw casus en mogelijkheden bespreken
  • Daarna wordt een plan van aanpak en offerte opgemaakt
  • Start rechercheonderzoek
  • Voortgang van het onderzoek
  • Onderzoeksrapport
  • Evaluatie, advies & nazorg
  • Het recherchebureau werkt volgens de privacygedragscode en de wettelijke kaders

Per onderzoek kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden, uren, werktijden en de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen. De kosten zijn eventueel te verhalen op de tegenpartij en/of onderzochte persoon

* Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorzien van het vergunningsnummer POB1879

* Gelegitimeerd door de Nationale Politie en voorzien van een geldig legitimatiebewijs

* Aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere onderzoeksbureaus (BPOB)

Neem vrijblijvend contact op

Toestemming AVG *

Bel

+31 (0) 6 19 26 40 32

Email

info@toconfide.nl

Adres

Blaak 520
3011 TA Rotterdam
Bezoek uitsluitend op afspraak

Bereikbaar

Maandag – vrijdag: 08.00-17.00 uur

Bedrijfsgegevens:

ToConfide
Blaak 520
3011 TA Rotterdam

KVK 83557873
POB 1879

Contact:

Via e-mail:
info@toconfide.nl

Via telefoon:
+31 6 19 26 40 32