Osint en Socmint

OSINTSOCMINT – HUMINT

(Open Source Intelligence – Social Media Intelligence – Human Intelligence)

 

Een foto van een persoon, foto van een locatie, foto van een voorwerp, e-mail adres, telefoonnummer, de naam van een persoon of een kledingstuk. Het kunnen allemaal aanknopingspunten zijn in een onderzoek. Soms kunnen de kleinste details in een foto, video of geluidsfragment de doorbraak betekenen. Bij een OSINT-onderzoek wordt er gezocht in openbare bronnen op internet. Bij een SOCMINT-onderzoek wordt er gezocht in de sociale media.

In een onderzoek is er vaak meer informatie nodig om tot een bewijslast te komen. De openbare bronnen op het internet, sociale media, forums en het Dark Web zijn goede informatiebronnen. Er wordt gericht gezocht naar informatie die nodig is voor het onderzoek. In de gevonden informatie worden verbanden gelegd en de informatie wordt geanalyseerd. Om alle informatie duidelijk weer te geven in een overzicht wordt hiervoor een speciaal programma gebruikt.

Een Osint analist laat geen “sporen” achter tijdens het zoeken. Dit om te voorkomen dat er ontdekt wordt dat er een onderzoek op iemand draait en het onderzoek stuk gaat.

“Waarmee kan ik u helpen? “

Een Osint analist kan veel voor u betekenen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

* Het opsporen van vermiste personen en of goederen

* Identiteit van aliassen achterhalen

* Terughalen van verdwenen webpagina’s

* Foto- en videobeelden analyseren

* Onderzoeken, analyseren en documenteren van online-informatie

* Wat is er te vinden over mijzelf op internet

*Verbanden leggen tussen personen en bedrijven

Een Osint analist kan voor heel veel onderzoeken ingezet worden. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

* Stalking

* Oplichting

* Ziekteverzuim fraude

* Screenings onderzoeken

* Fraude

* Diefstal

* Bedrijfsdiefstal

HUMINT (Human Intelligence)

Bij Humint onderzoeken wordt informatie of inlichtingen ingewonnen door met personen te spreken. Wij gaan in gesprek met (oud-)werkgevers, collega’s, buren enz.

Werkwijze en kosten:

  • Gratis vrijblijvend gesprek waarin we kort uw casus en mogelijkheden bespreken
  • Daarna wordt een plan van aanpak en offerte opgemaakt
  • Start Osint onderzoek
  • Voortgang van het onderzoek wordt mondeling besproken
  • Rapportage
  • Evaluatie, advies & nazorg
  • Het recherchebureau werkt volgens de privacygedragscode en de wettelijke kaders

Per onderzoek kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden, uren en werktijden.

* Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorzien van het vergunningsnummer POB1879

* Gelegitimeerd door de Nationale Politie en voorzien van een geldig legitimatiebewijs

* Aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere onderzoeksbureaus (BPOB)

Behaalde OSINT Badges

Ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)

Neem vrijblijvend contact op

Toestemming AVG *

Bel

+31 (0) 6 19 26 40 32

Email

info@toconfide.nl

Adres

Blaak 520
3011 TA Rotterdam
Bezoek uitsluitend op afspraak

Bereikbaar

Maandag – vrijdag: 08.00-17.00 uur

Bedrijfsgegevens:

ToConfide
Blaak 520
3011 TA Rotterdam

KVK 83557873
POB 1879

Contact:

Via e-mail:
info@toconfide.nl

Via telefoon:
+31 6 19 26 40 32