Osint en Socmint

OSINTSOCMINT – HUMINT

(Open Source Intelligence – Social Media Intelligence – Human Intelligence)

 

OSINT en SOCMINT, betreft het verzamelen en analyseren van informatie die publiekelijk beschikbaar is via verschillende bronnen. De werkzaamheden binnen OSINT kunnen uiteenlopend zijn, afhankelijk van het specifieke doel en de context waarin deze informatie wordt gebruikt.

Hier is een overzicht van de belangrijkste OSINT-werkzaamheden:

 1. Identificatie van Informatiebronnen:

– Sociale Media: Analyseren van platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram voor openbare berichten, profielen, en interacties.

– Websites: Doorzoeken van bedrijfswebsites, blogs, forums, en andere openbare websites voor relevante informatie.

– Openbare Registers: Raadplegen van officiële documenten en databases zoals handelsregisters, patenten, en vastgoedregisters.

-Nieuwsbronnen: Monitoren van nieuwswebsites, kranten, en andere media-outlets voor actuele gebeurtenissen en historische gegevens.

  1. Gegevensverzameling:

  – Scraping: Geautomatiseerd verzamelen van data van websites en sociale media.

  -Handmatig Zoeken: Gerichte zoekopdrachten uitvoeren om specifieke informatie te vinden.

  – API’s Gebruiken: Gebruik maken van API’s van sociale media en andere platforms om data te verzamelen.

   

  1. Data-analyse:

  – Patroonherkenning: Identificeren van trends en patronen in de verzamelde data.

  – Cross-referencing: Vergelijken en verifiëren van informatie uit verschillende bronnen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te verhogen.

  – Geospatial Analysis: Analyseren van geografische gegevens om locaties en bewegingen te traceren.

   

  1. Rapportage:

  – Opstellen van Rapporten: Samenvatten van bevindingen in duidelijke, gestructureerde rapporten die inzichten en aanbevelingen bevatten.

  – Visualisaties: Creëren van grafieken, kaarten, en andere visuele hulpmiddelen om de gegevens inzichtelijk te maken.

   

  1. Veiligheids- en Privacyoverwegingen:

  – Anonimiteit Bewaren: Gebruik van technieken om de identiteit van de onderzoeker te beschermen, zoals het gebruik van VPN’s en anonieme accounts.

  – Ethiek en Wetgeving: Naleving van ethische richtlijnen en wettelijke bepalingen met betrekking tot privacy en gegevensverzameling.

   

  1. Specifieke Toepassingen:

  – Cyber Threat Intelligence: Identificeren van cyberdreigingen en kwetsbaarheden door middel van online bronnen.

  – Compliance en Due Diligence: Onderzoeken van de achtergrond en betrouwbaarheid van personen en organisaties.

  – Fraudebestrijding: Opsporen van fraude door het analyseren van afwijkende gedragingen en gegevensinconsistenties.

  – Marktonderzoek: Verzamelen van marktgegevens en concurrentie-informatie.

   

  OSINT is een veelzijdig vakgebied dat steeds belangrijker wordt in een wereld waarin informatie overvloedig beschikbaar is en snel kan worden verspreid. De sleutel tot succes in OSINT ligt in het effectief combineren van technologie en analytische vaardigheden om waardevolle inzichten te verkrijgen uit openbare bronnen.

  “Waarmee kan ik u helpen? “

  HUMINT (Human Intelligence)

  HUMINT, verwijst naar informatie die wordt verzameld door middel van interpersoonlijk contact. Het omvat het verzamelen van informatie via menselijke bronnen, zoals interviews. Wij gaan in gesprek met (oud-)werkgevers, collega’s, buren enz.

  Werkwijze en kosten:

  • Gratis vrijblijvend gesprek waarin we kort uw casus en mogelijkheden bespreken
  • Daarna wordt een plan van aanpak en offerte opgemaakt
  • Start Osint onderzoek
  • Voortgang van het onderzoek wordt mondeling besproken
  • Rapportage
  • Evaluatie, advies & nazorg
  • Het recherchebureau werkt volgens de privacygedragscode en de wettelijke kaders

  Per onderzoek kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden, uren en werktijden.

  * Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorzien van het vergunningsnummer POB1879

  * Gelegitimeerd door de Nationale Politie en voorzien van een geldig legitimatiebewijs

  * Aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere onderzoeksbureaus (BPOB)

  Behaalde OSINT Badges

  Ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)

  Neem vrijblijvend contact op

  Toestemming AVG *

  Bel

  +31 (0) 6 19 26 40 32

  Email

  info@toconfide.nl

  Adres

  Blaak 520
  3011 TA Rotterdam
  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Bereikbaar

  Maandag – vrijdag: 08.00-17.00 uur

  Bedrijfsgegevens:

  ToConfide
  Blaak 520
  3011 TA Rotterdam

  KVK 83557873
  POB 1879

  Contact:

  Via e-mail:
  info@toconfide.nl

  Via telefoon:
  +31 6 19 26 40 32