Extern

vertrouwens-
persoon

Waarom een externe vertrouwenspersoon inhuren?

In elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitskwesties van zowel collega’s als van leidinggevenden. Werkgevers hebben de wettelijke verplichting om een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers.

Tevens zegt het Huis van de Klokkenluiders dat een organisatie een meldregeling moet hebben voor een Klokkenluider en een meldpunt voor integriteitskwesties. Het aanstellen van een externe  vertrouwenspersoon is voor een werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan alle wettelijke verplichtingen.

 

“Waarmee kan ik u helpen? “

Het werk van de vertrouwenspersoon is bij te dragen aan een veilige en integere werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen.

Een medewerker die ongewenst gedrag heeft ervaren, kan bij ToConfide terecht voor opvang, begeleiding en informatie. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. De verantwoordelijkheid voor deze oplossing ligt altijd bij de medewerker.

De vertrouwenspersoon geeft voorlichting aan medewerkers over ongewenst gedrag en integriteitskwesties en de rol van de vertrouwenspersoon hierbij.
Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het management over ongewenst gedrag en integriteitskwesties zodat maatregelen genomen kunnen worden ter verbetering van de werkomgeving.

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon:

  • een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk;
  • een externe vertrouwenspersoon kan samenwerken met de interne vertrouwenspersoon;
  • kan drempelverlagend werken voor een medewerker die een vertrouwspersoon nodig heeft maar niet naar de interne vertrouwenspersoon wil gaan;
  • helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
  • zorgt dat problemen snel en effectief kunnen worden aangepakt;
  • deskundig op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit en kan medewerkers en management op dat gebied adviseren. Geeft aan welke gevolgen bepaald gedrag voor de organisatie kan hebben;
  • draagt bij aan herstel van verbinding en een respectvolle omgang met elkaar;
  • functioneert onafhankelijk en professioneel zodat zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd;

Voor een aantal, met name de kleinere, organisaties loont het niet of nauwelijks om een eigen interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Daarnaast kan de rol en positie van een interne vertrouwenspersoon binnen een organisatie ingewikkeld zijn.

Een externe vertrouwenspersoon kan heel goed naast een interne vertrouwenspersoon, of zelfs in plaats van de interne vertrouwenspersoon functioneren. De externe vertrouwenspersoon kan in veel gevallen de drempel voor medewerkers verlagen om naar een vertrouwenspersoon te gaan.

Daarom kunt u bij ToConfide een lidmaatschap afsluiten waarmee uw medewerkers voor langere tijd verzekerd zijn van klachtafhandeling en voorlichting door een professionele externe vertrouwenspersoon. Uw medewerkers kunnen rechtstreeks en geheel vertrouwelijk contact met mij opnemen.

Tarieven voor het inhuren van een externe vertrouwenspersoon:

De kosten van een externe vertrouwenspersoon zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Neem vrijblijvend contact met mij op en wij bekijken de mogelijkheden.

Certificaat nr: VP-2767 

Neem vrijblijvend contact op

Toestemming AVG *

Bel

+31 (0) 6 19 26 40 32

Email

info@toconfide.nl

Adres

Blaak 520
3011 TA Rotterdam
Bezoek uitsluitend op afspraak

Bereikbaar

Maandag – vrijdag: 08.00-17.00 uur

Bedrijfsgegevens:

ToConfide
Blaak 520
3011 TA Rotterdam

KVK 83557873
POB 1879

Contact:

Via e-mail:
info@toconfide.nl

Via telefoon:
+31 6 19 26 40 32